E-İrsaliye

E-İrsaliye Nedir?

E-İrsaliye, isminden de anlaşılacağı üzere elektronik ortamda düzenlenip alıcıya iletilen ve yine dijital ortamda saklanan irsaliye belgesini ifade eder. Bu belge, kağıt üzerindeki sevk irsaliyesi ile aynı niteliklere sahiptir. E-İrsaliye, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu standartlara göre düzenlenir. Bu irsaliyenin oluşturulması, muhafaza edilmesi, ibrazı elektronik ortamda gerçekleşir.

E-İrsaliye Avantajları Nelerdir?

 • İrsaliye basımı, arşivlenmesi, kargolanması için harcanacak masrafları ortadan kaldırarak maliyeti en aza indirir.
 • Basım, saklama ve raporlama işlemleri kısa sürede yerine getirilir.
 • Mal hareketleri dijital ortam üzerinden kolayca takip edilir.
 • İş süreçlriniz hızlanır. Pratiklik sağlayarak çalışma verimliliğini artırır.
 • Bilginin iletilmesi E-İrsaliye çözümleri ile kısa sürede gerçekleşir. Bu da şirketlerin; kabul, red, iade ve benzeri süreçleri hızlıca sonuçlandırabileceği anlamına gelir.
 • Dijital arşivlemeye imkân tanıyan E-İrsaliye uygulaması, geçmiş irsaliyeleri tek bir yerde görme olanağı sunar.
 • İrsaliyelerin arşivlenmesi veya kargolanması esnasında kaybolmaları mümkündür. Oysa E-İrsaliye kullanımı bu tarz riskler barındırmaz.
 • Sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunur.
 • Doğa dostu bir sistemdir. İşletmenizde E-İrsaliyeyi tercih etmeniz, kâğıt israfının azaltılmasına yardımcı olma imkânı tanır. Böylelikle geri dönüşümde pay sahibi olursunuz.

E-İrsaliye Neleri İçerir?

Tüm E-İrsaliyelerin üzerinde yer alması gereken zorunlu bilgiler şunlardır:

 • Belge numarası,
 • Düzenlenme tarihi,
 • Fiili sevk tarihi,
 • Zaman (Saat ve dakika olarak),
 • E-İrsaliye’yi düzenleyen kişinin ve müşterinin ismi, adresi, ticari unvanı, vergi dairesinin ismi, banka hesap numarası,
 • Taşınan malın miktarı ve nevi,

Sıkça Sorulan Sorular

En az 3 nüsha olan ve kağıt olarak düzenlenen sevk irsaliyesiyle aynı özelliklere hâiz bir belgedir. Hukuki nitelikler bakımından da aynıdır, kâğıt irsaliyenin yerini tutar.

E-Fatura sisteminde kaydı bulunan herkes E-İrsaliye düzenleme yetkisine sahiptir.

Bütün dijital belgelerin güvenli bir biçimde gönderilmesini mümkün kılar. Süreçleri kolay hâle getirir, geri dönüş süresini iyileştirir. Düşük işlem maliyeti, daha hızlı tamamlama ve daha yüksek kullanıcı deneyimi gibi avantajlara sahiptir. Belge arşivleme otomasyonu sayesinde evrakların rahatlıkla denetlenmesine ve ilgili mecralara iletilmesine izin verir. Cari tanıma kontrolü ve güncelleme işlemleri de E-İrsaliye yardımıyla kolayca gerçekleştirilir.

Netpus ile e-Dönüşüm süreci çok kolay.